მიწის აღიარების კომისიის სხდომა 10-11 სექტემბერს გაიმართება

მიწის აღიარების კომისიის სხდომა 10-11 სექტემბერს გაიმართება

თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 2020 წლის 10-11 სექტემბერს გაიმართება. იხილეთ დღის წესრიგი

მისამართი: დაბა ქედა, კოსტავას ქ. N 3, ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართული

მორიგ სხდომაზე საკრებულომ ხუთი საკითხი განიხილა

მორიგ სხდომაზე საკრებულომ ხუთი საკითხი განიხილა

2020 წლის 4 სექტემბერის, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი №01-06/12 სხდომაზე, საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების ადგილები განისაზღვრა.ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/12 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 4 სექტემბერს, 10:30 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი

 

პროგრამული ბიუჯეტის ფარგლებში მოსახლეობის გამოკითხვა განხორციელდება

პროგრამული ბიუჯეტის ფარგლებში მოსახლეობის გამოკითხვა განხორციელდება

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი და 2021-2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების ხედვა და გეგმა,  მაქსიმალურად ინება მოსახლეობის მოსაზრებებსა და საჭიროებებზე ორიენტირებული.ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/11 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 27 აგვისტოს, 11:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი

 

რიგგარეშე სხდომა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

რიგგარეშე სხდომა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

2020 წლის 20 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ №01-06/10 რიგგარეშე სხდომაზე 3 საკითხი განიხილა. საკრებულომ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ იმსჯელა.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 20 აგვისტოს, 11:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.
იხილეთ დღის წესრიგი