ქედის მუნიციპალიტეტის მერის როლანდი ბერიძის მიერ 2022 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან გორგილაძის მიერ 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის შუქრი თურმანიძის მიერ 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2018 წელში გაუწეული მუშაობის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წელში გაუწეული მუშაობის შესახებს

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - ამირან დევაძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 15 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - გოჩა გორგილაძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 15 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - სილოვან ბერიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - რეზო თურმანიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - მამუკა გოგოლიშვილი
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის ანგარიში - შუქრი თურმანიძე
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 12 სექტემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობის ანგარიში
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2018 წლის 8 თებერვლამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს მუშაობის შესახებ (საანგარიშო პერიოდი 2016 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში