ქედის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია ათ ადმინისტრაციულ ერთეულად

1) დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები:
დაბა ქედა, სოფელი ქედა, სოფელი გულები, სოფელი ხუნკუდა, სოფელი ორცვა, სოფელი არსენაული, სოფელი შევაბური, სოფელი ძენწმანი, სოფელი კორომხეთი, სოფელი ცხემნა, სოფელი აქუცა, სოფელი ზენდიდი.

2) დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი დანდალო, სოფელი ტაკიძეები, სოფელი მოსიაშვილები, სოფელი გოგიაშვილები, სოფელი ბალაძეები, სოფელი ხარაულა, სოფელი ჯალაბაშვილები.

3) ზვარეს ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი ზვარე, სოფელი ზესოფელი, სოფელი კვაშტა, სოფელი სირაბიძეები, სოფელი ვაიო.

4) მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი ზედა მახუნცეთი, სოფელი ქვედა მახუნცეთი, სოფელი ზუნდაგა, სოფელი ზედა ბზუბზუ, სოფელი ქვედა ბზუბზუ, სოფელი უჩხითი, სოფელი ნამლისევი, სოფელი ქოსოფელი, სოფელი მილისი.

5) დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახელებები: სოფელი დოლოგანი, სოფელი ჭალახმელა, სოფელი ჭინკაძეები.

6) მერისის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი მერისი, სოფელი სიხალიძეები, სოფელი ინაშარიძეები, სოფელი გარეტყე, სოფელი გუნდაური, სოფელი ნამონასტრევი, სოფელი სილიბაური.

7) ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი ოქტომბერი, სოფელი კუჭულა, სოფელი მეძიბნა, სოფელი აგოთა, სოფელი გოგინიძეები.

8) პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ზედა აგარა, სოფელი ქვედა აგარა, სოფელი კოლოტაური.

9) ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი ცხმორისი, სოფელი ახო, სოფელი ჩეტკიძეები, სოფელი გობრონეთი, სოფელი კოკოტაური, სოფელი გეგელიძეები.

10) წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეული.
დასახლებები: სოფელი წონიარისი, სოფელი ვარჯანისი, სოფელი ტიბეთა, სოფელი კანტაური, სოფელი აბუქეთა, სოფელი სასადილოყელი, სოფელი საბადური.