მერის წარმომადგენელი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

რევაზ ვარშანიძე

მობ: 591 98 08 39

ელ-ფოსტა: revaz.varshanidze1985@gmail.com

 
 
 

მერის წარმომადგენელი მერისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

არკადი საკანდელიძე

მობ: 577 41 57 00

ელ-ფოსტა: 

მერის წარმომადგენელი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ავთანდილ ჩხიკვაძე

მობ: 599 36 49 00

ელ-ფოსტა: chkhikvadzeavtandil@gmail.com

მერის წარმომადგენელი ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

თენგიზ გათენაძე

მობ: 551 08 86 80

ელ-ფოსტა: 

მერის წარმომადგენელი წონიარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

რესან ბერიძე

მობ: 591 99 30 57

ელ-ფოსტა: Resanberidze1960@gmail.com

მერის წარმომადგენელი ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნაზიმ ჩხეიძე

მობ: 595 33 04 10

ელ-ფოსტა: nazim66ch@gmail.com