ჯემალ ტაკიძე

საფინანსო სამსახურის უფროსი

ტელ: 0 425 25 00 55

მობ: 599 85 12 98

ელ-ფოსტა: qedissafinanso@yahoo.com

რუსლან დიასამიძე

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 12

მობ: 599 85 12 40

ელ-ფოსტა: ruslandiasamidze03@gmail.com

არჩილ დევაძე

სახაზინო განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 50

მობ: 591 98 09 80

ელ-ფოსტა: archil1980@gmail.com

ეკა გოგუაძე-მახარაძე

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება

ტელ: 0 425 25 00 52

მობ: 599 85 12 45

ელ-ფოსტა: anano2007@gmail.com