როლანდ ბერიძე

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 8 იანვარი, სოფელი ტიბეთა.

საქმიანობა:

  • 2021 წ - დღემდე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.
  • 2017 - 2021 წწ. - ქედის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.
  • 2014 – 2017 წწ. - აჭარის ა რ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
  • 2007 - 2013 წწ. - ,,პსპ” ჯგუფის სარევიზიო - საკონტროლო სამსახურის რევიზორი.
  • 2004 - 2007 წწ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საფინანსო - საბიუჯეტო დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმვის, ეკონომიკური ანალიზისა და აღსრულების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

განათლება:

  • 1997 - 2001 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ბაკალავრი.
  • 2002 - 2004 წწ - ივნისი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მაგისტრატურა. • მათემატიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
  • 2010 წელი - ბუღალტერთა საერთშორისო ფედერაციის კურსები; • ბუღალტრის კვალიფიკაცია; • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო – კურსები. სამუშაო გამოცდილება:

კონფერენციები:

  • 1998, 1999, 2000 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სტუდენტთა და ასპირანტთა 59-ე, 60-ე, 61-ე კონფერენცია.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ტელეფონი: 0 425 25 00 00. მობ: 577 74 75 33

ელ-ფოსტა: rolandibatumi@gmail.com