ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

თავმჯდომარე - ლევან ვერძაძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: მარინა ბარამიძე

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: მამუკა გოგოლიშვილი

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: ჯიმშერ სამნიძე

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: გოჩა გორგილაძე

წევრი: ამირან ცინცაძე

წევრი: რომან დავითაძე

წევრი: რეზო თურმანიძე

წევრი: ამირან წულუკიძე

წევრი: არჩილ გორგილაძე

წევრი: მერაბ ნაკაშიძე

წევრი: ლევან ბერიძე

წევრი: ვაჟა აბულაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

თავმჯდომარე - დავით სირაბიძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: ირაკლი მახარაძე

წევრი: შორენა კარანაძე

წევრი: მინდია არძენაძე