ადმინისტრაციის უფროსი

ბადრი სურმანიძე

ტელ.: 0 425 25 00 06

მობ.: 599 85 12 12

ელ-ფოსტა: kedabadri@gmail.com

იურიდიული და საკადრო საკითხთა განყოფილების უფროსი

სულიკო ჩხიკვაძე

ტელ.: 0 425 25 00 09

მობ: 599 85 13 77

ელ-ფოსტა: gubati85@gmail.com

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

ინდირა გორგაძე

მობ: 599 85 12 20 

ელ-ფოსტა: indiragorgadze@gmail.com

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

დავით ანანიძე

ტელ: 0 425 25 00 25

მობ: 595 08 41 20

ელ-ფოსტა: davit-ananidze@gmail.com