ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

დავით თედორაძე

ტელ: 0 425 25 00 18

მობ: 599 85 12 85

ელ-ფოსტა: dato.tedo@gmail.com

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება

შორენა თურმანიძე

მობ: 599851282

ელ-ფოსტა: turmanidze.shorena@gmail.com