ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2021 წლის 28 სექტემბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ქედის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გამართა

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ქედის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გამართა

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გამართა.

 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

საკრებულოს გადაწყვეტილებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ,,ქედის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ №01-06/12 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს.

 

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე   ბ  ა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზუნდაგაში, მდ. აჭარისწყლის სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ნაპირიდაცვითი სამუშაოები განხორციელდება.ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 3 სექტემბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა

მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა

მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა.

იხილეთ მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N122მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა

მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა

მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა.

იხილეთ მაღალმთიანი დასახლების მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N121მიწის აღიარების კომისიის სხდომის ა ნ ო ნ ს ი

მიწის აღიარების კომისიის სხდომის ა ნ ო ნ ს ი

24 აგვისტოს, 15 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულზე (მის: დაბა ქედა, კოსტავას ქ. N3) ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების" კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგისსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს

 

დღეს, საკრებულოს მცირე დარბაზში, მუნიციპალიტეტის მიერ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის გაცემის სარეკომენდაციო ინსტრუქციის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი - ქეთევან ტაბატაძე, აჭარის რეგიონალური ოფისის უფროსი - გიორგი დუმბაძე სარეგისტრაციო დეპარტამენტის მენეჯერები ტარიელ გიორგაშვილი და ანი მირზაშვილი, უწევდნენ.

 

გ   ა   ნ   ც   ხ  ა  დ   ე  ბ   ა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზუნდაგაში, მდ. აჭარისწყლის სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ნაპირიდაცვითი სამუშაოები განხორციელდება.

იხილეთ სკრინინგის ანგარიში