დაბა ქედის ფილიალი

საქართველოს ბაკი (RU)

დაბა ქედის ფილიალი

მის.: ტბელ აბუსერიძის ქ. 13

ტელ.: 0 32 244 44 44

დაბა ქედის ფილიალი

ლიბერთი ბანკი (RU)

დაბა ქედის ფილიალი

ტელ.: 0 32 255 55 00