ქედის მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულომ პირველი სხდომა გამართა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულომ პირველი სხდომა გამართა (RU)

2021 წლის 3 დეკემბერს გაიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის მე-5 მოწვევის  საკრებულოს N01-06/15 მორიგი (პირველი) სხდომა. საკრებულოს სხდომა გახსნა N80 ქედის საოლქო სარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ალი ნაკაშიძე, რომელმაც შეაჯამა 2021 წლის 2 და 30 ოქტომბრის არჩევნები. შემდეგ წარადგინა არჩევნების შედეგად გამოვლენილი 7  მაჟორიტარული და 14 პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრები.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 5-ე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის 5-ე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის 5-ე მწოვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 3 დეკემბერს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.საკრებულოს მორიგ სხდომაზე პეტიციის შესახებ ანაგრიში მოისმინეს (RU)

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე პეტიციის შესახებ ანაგრიში მოისმინეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ №01-06/14 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის - „მოქალაქეთა ხელსაყრელი მობილობის უზრუნველყოფა ქედის მუნიციპალიტეტში“  განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში მოისმინეს. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 29 ოქტომბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის სკარებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის სკარებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა (RU)

შუქრი თურმანიძის ხელმძღვანელობით ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე №01-06/13 სხდომა გაიმართა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/13 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2021 წლის 28 სექტემბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულოს გადაწყვეტილებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ,,ქედის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ №01-06/12 სხდომაზე, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/12 მორიგი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 3 სექტემბერს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/11 მორიგი სხდომა გაიმართება 2021 წლის 26 ივლისს 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულოში 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი განიხილება (RU)

საკრებულოში 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი განიხილება (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე №01-06/09 სხდომაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს.