ანონსი - საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების საჯარო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების საჯარო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

2022 წლის 9 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/08 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 20 ესწრებოდა.

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაწყო.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/08 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/08 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/08 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 9 ივნისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს მორიგ N01-06/07 სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილეს (RU)

საკრებულოს მორიგ N01-06/07 სხდომაზე ოთხი საკითხი განიხილეს (RU)

2022 წლის 27 მაისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/07 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 17 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/07 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/07 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგისხდომა გაიმართება 2022 წლის 27 მაისის 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულომ N01-06/06 რიგგარეშე სხდომაზე ორი საკითხი განიხილა (RU)

საკრებულომ N01-06/06 რიგგარეშე სხდომაზე ორი საკითხი განიხილა (RU)

2022 წლის 20 მაისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/06 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 15 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 20 მაისის 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი N01-06/05 სხდომა გამართა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი N01-06/05 სხდომა გამართა (RU)

2022 წლის 29 აპრილს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში №01-06/05 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა.  სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 17 ესწრებოდა. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული ექვსი და დამატებით ერთი საკითხი განიხილა.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 29 აპრილი 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულომ მორიგ სხდომაზე 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა (RU)

საკრებულომ მორიგ სხდომაზე 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა (RU)

2022 წლის 25 მარტს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში №01-06/03 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 20 ესწრებოდა. სხდომას ასევე ესწრებოდა ქედის მუნიციპალიტეტის მერი როლანდი ბერიძე.

საკრებულომ უმრავლესობის მხარდაჭერით დადებითად შეაფასა ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი განიხილეს.