სულიკო ბოლქვაძე (RU)

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

გივი დევაძე (RU)

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 14

თემური ბერიძე (RU)

ქონების, მიწის მართვისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 17