საკანალიზაციო სისტემის და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა

საკანალიზაციო სისტემის და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედაში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში.

ბრძანება

სკოპინგი

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე  2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს

2022 წლის 22 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/10 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 18 ესწრებოდა.

საკრებულოს წევრებმა მორიგ სხდომაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს, რომელიც დამსწრეთა აბსოლიტური უმრავლესობით იქნა მიღებული.

სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 24 ივნისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

 

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები განიხილეს

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებები განიხილეს

2022 წლის 15 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/09 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 19 ესწრებოდა. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი განიხილეს.

საკრებულომ სხდომაზე დამსწრე წევრთა აბსოლიტური უმრავლესობის მხარდაჭერით მიიღო „ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, რომლითაც ადგილობრივი ბიუჯეტი 1 720 000 ლარით გაიზარდა.

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა

ანონსი - საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/09 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2022 წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები.

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

2022 წლის 9 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/08 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 21 წევრიდან 20 ესწრებოდა.

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით „„ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაწყო.