საკრებულოში 2019 წლის პირველი მორიგი სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა (RU)

საკრებულოში 2019 წლის პირველი მორიგი სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, 2019 წლის პირველ მორიგ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ შუქრი თურმანიძემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა. თავმჯდომარემ ისაუბრა საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპებზე, საკრებულოს წევრების ჩართულობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მოქალაქეთა როლის გაზრდაზე.

- უკვე დაწყებულია და მთავრობას გაწერილი აქვს 2019-2025  წლების სტრატეგია ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ. მმართველობის ეს სტილი მიღებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და საშუალებას მოგვცემს ჩვენ
თვითონ განვსაზღვროთ მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ამ შემთხვევაში ხდება მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა, როგორც ფინანსური ისე მატერიალური საშუალებებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის 01 იანვრიდან ძალაში შევიდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსების, კერძოდ დღგ-ს განაწილების ახალი წესი, რამაც საშუალება მოგვცა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო წლიური ბიუჯეტი. ეხლა მიდის მსჯელობა საშემოსავლო გადასახადის პროპორციულად განაწილების პრინციპის შესახებ, რაც კიდევ უფრო მოგვცემს საშუალებას ბიუჯეტი იყოს უფრო მზარდი - აღნიშნა შუქრი თურმანიძემ.

  საკრებულოს წევრებმა სხდომაზე მოისმინეს მოქალაქე დავით ანანიძის მიერ წარდგენილ ელექტრონულ პეტიციაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წელს ზვარის ადმინისტრაციულ ცენტრში ეკლესიის მიმდებარედ ტერიტორია კეთილ მოეწყობა და განთავსდება დასასვენებელი სკვერი.სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს.

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილიებით ქედისმუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორ ნორმატიულ აქტზე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 25 იანვარს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

საკრებულოში 2019 წლის პირველი რიგგარეშე სხდომაზე საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობისთვის მიწის გამოყოფაზე იმსჯელეს. (RU)

საკრებულოში 2019 წლის პირველი რიგგარეშე სხდომაზე საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობისთვის მიწის გამოყოფაზე იმსჯელეს. (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2019 წლის 18 იანვარს გაიმართა წლის პირველი რიგგარეშე №01-06/01 სხდომა, რომელზეც მიწის ფართობის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის გადაცემაზე იმსჯელეს. ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის გადაწყვეტილებით დაბა ქედაში დაიწყება საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა, საზოგადოებრივი ცენტრის მეშვეობით მოსახლეობას საშუალება აქვს სოფლიდან გაუსვლელად ისარგებლოს 200-ზე მეტი საჯარო და კერძო სექტორის სერვისით. საზოგადოებრივი ცენტრის მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შპს მექანიზატორის სერვისებით.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/01 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/01 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 18 იანვარს დღის 12:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/01 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

საკრებულოს №01-06/22 მორიგ სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილეს (RU)

საკრებულოს №01-06/22 მორიგ სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2018 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა მორიგი №01-06/22 სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე ხელმძღვანელობდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილეს, საკრებულოს სხდომას 23 წევრი ესწრებოდა.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/22 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/22 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 28 დეკემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/22 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018 წლის 25 დეკემბერს N01-06/21 რიგგარეშე სხდომაზე ორი სახითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018 წლის 25 დეკემბერს N01-06/21 რიგგარეშე სხდომაზე ორი სახითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2018 წლის 25 ნოემბერს გაიმართა №01-06/21 რიგგარეშე სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე ხელმძღვანელობდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს, სხდომას 24 საკრებულოს წევრიდან 18 ესწრებოდა.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/21 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/21 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/21 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018 წლის 30 ნოემბერს მორიგ N01-06-20 საკრებულოს სხდომაზე 4 სახითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018 წლის 30 ნოემბერს მორიგ N01-06-20 საკრებულოს სხდომაზე 4 სახითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2018 წლის 30 ნოემბერს გაიმართა მორიგი №01-06/20 სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს. სხდომას საკრებულოს 24 წევრიდან 20 ესწრებოდა.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/20 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/20 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/20 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები