საკრებულოს სხდომის ოქმები

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6 ოქმი N6
ოქმი N7

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები

სოციალურ საკითხთა კომისის ოქმები

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები

ოქმი N1 ოქმი N1

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები