საკრებულოს სხდომის ოქმები:

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები:

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები

სოციალურ საკითხთა კომისის ოქმები

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები