საკრებულოს სხდომის ოქმები

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6 ოქმი N6
ოქმი N7 ოქმი N7
ოქმი N8 ოქმი N8
ოქმი N9 ოქმი N9
ოქმი N10 ოქმი N10
ოქმი N11 ოქმი N11
ოქმი N12 ოქმი N12
ოქმი N13 ოქმი N13
ოქმი N14 ოქმი N14
ოქმი N15 ოქმი N15
ოქმი N16 ოქმი N16
ოქმი N17 ოქმი N17
ოქმი N18 ოქმი N18
ოქმი N19 ოქმი N19

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები

სოციალურ საკითხთა კომისის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1
ოქმი N2 ოქმი N2
ოქმი N3 ოქმი N3
ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები

ოქმი N1 ოქმი N1
ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4 ოქმი N4
ოქმი N5 ოქმი N5
ოქმი N6 ოქმი N6
ოქმი N7

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N2