საკრებულოს სხდომის ოქმები:

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები:

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4

ოქმი N5

ოქმი N5

ოქმი N6

ოქმი N6

ოქმი N7

ოქმი N7

ოქმი N8

ოქმი N8

ოქმი N9

ოქმი N9

ოქმი N10

ოქმი N10

ოქმი N11

ოქმი N11

ოქმი N12

ოქმი N12

ოქმი N13

ოქმი N13

ოქმი N14

ოქმი N14

ოქმი N15

ოქმი N15

ოქმი N16

ოქმი N16

ოქმი N17

ოქმი N17

ოქმი N18

ოქმი N18

ოქმი N19

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურესების საკითხების კომისიის ოქმები

სოციალურ საკითხთა კომისის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N5

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმები

ოქმი N1

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N4

ოქმი N5

ოქმი N5

ოქმი N6

ოქმი N6

ოქმი N7

ოქმი N8

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმები

ოქმი N1