საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

ამირან წულუკიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

კომისიის წევრები:
რეზო თურმანიძე
რომან დავითაძე
ლევან ბერიძე
ოთარ ხარაძე
ამირან ცინცაძე
ირაკლი მახარაძე


 სოციალურ საკითხთა კომისია

ოთარ ხარაძე - სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის წევრები:
ლევან ვერძაძე
არჩილ გორგილაძე
მარინა ბარამიძე
მერაბ ნაკაშიძე
ჯემალ დავითაძე
შორენა კარანაძე
მინდია არძენაძე
ოთარ ხარაძე

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია

ლევან ბერიძე - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია

კომისიის წევრები:
მზია ბოლქვაძე
რომან დავითაძე
ვაჟა აბულაძე
არჩილ გორგილაძე
ჯიმშერ სამნიძე
მინდია არძენაძე
ირაკლი მახარაძე
გოჩა ჟღენტი

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

ვაჟა აბულაძე - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

კომისიის წევრები:
მარინა ბარამიძე
მამუკა გოგოლიშვილი
გოჩა გორგილაძე
რეზო თურმანიძე
ლევან ვერძაძე
დავით სირაბიძე
შორენა კარანაძე

ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

მერაბ ნაკაშიძე - ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

კომისიის წევრები:
ჯიმშერ სამნიძე
მამუკა გოგოლიშვილი
ამირან ცინცაძე
ამირან წულუკიძე
გოჩა გორგილაძე
დავით სირაბიძე
გოჩა ჟღენტი