ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/08 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/08 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 25 მაისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/08 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 27 აპრილს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/07 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 13 აპრილს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/06 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წერიგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 თებერვლის N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 თებერვლის N01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 13 თებერვალს დღის 14:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/03 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და სხდომის საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარე წლის პირველი სხდომა გაიმართა. (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარე წლის პირველი სხდომა გაიმართა. (RU)

2018 წლის 18 იანვარს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  N01-06/01 მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 24 წევრიდან ესწრებოდა 22. საკრებულომ დღის-წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილა.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N01-06/21 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 29 დეკემებერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/21 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წერიგი

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განახლებული პროექტი (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განახლებული პროექტი (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარმოდგენილი 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განახლებული პროექტი. დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ შენიშვნები 

2017 წლის 08 დეკემბრს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (RU)

2017 წლის 08 დეკემბრს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (RU)

2017 წლის 08 დეკემბრს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე უძღვებოდა. სხდომას საკრებულოს 24 წევრიდან ესწრებოდა 19. საკრებულომ დღის-წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი განიხილა.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის N01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 11დეკემებერს დღის 12:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/20 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წერიგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში №01-06/17 რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრული ხუთი საკითხი განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში №01-06/17 რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრული ხუთი საკითხი განიხილეს (RU)

ქედისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოში 2017 წლის  17 ნოემბერსგაიმართა  №01-06/17რიგგარეშე სხდომა, რომელსაცსაკრებულოსთავმჯდომარეამირანცინცაძეუძღვებოდა. სხდომას 24 საკრებულოს წევრიდან 17 ესწრებოდა. საკრებულოსწევრებმა დღისწესრიგით გათვალისწინებულიხუთისაკითხიგანიხილეს.