ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 31 მაისის დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/07 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).

საკრებულოს საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ იმსჯელეს,  (RU)

საკრებულოს საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ იმსჯელეს, (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიამ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის - ზეპირი დავალებისა და გასაუბრების ქულების განხილვის, საბოლოო შედეგების შეჯამების, გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენის და დანიშვნის მქონე პირისათვის (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის) დასანიშნად წარდგენის შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის შეფასების ეტაპის შესახებ იმსჯელა (RU)

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის შეფასების ეტაპის შესახებ იმსჯელა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის №3 სხდომაზე „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის (ზეპირი დავალება) ჩატარებისა და შედეგების შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომაზე განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს (RU)

საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომაზე განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის N2 სხდომზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული დახურული კონკურსის პირველი ეტაპის - განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 30 მაისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/06 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

საკრებულომ ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულომ ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულომ ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 1 მარტს დღის 12:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 22 თებერვალს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/03 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

საკრებულოში 2019 წლის პირველი მორიგი სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა (RU)

საკრებულოში 2019 წლის პირველი მორიგი სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, 2019 წლის პირველ მორიგ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ შუქრი თურმანიძემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში წარადგინა. თავმჯდომარემ ისაუბრა საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპებზე, საკრებულოს წევრების ჩართულობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მოქალაქეთა როლის გაზრდაზე.

- უკვე დაწყებულია და მთავრობას გაწერილი აქვს 2019-2025  წლების სტრატეგია ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ. მმართველობის ეს სტილი მიღებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და საშუალებას მოგვცემს ჩვენ
თვითონ განვსაზღვროთ მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ამ შემთხვევაში ხდება მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა, როგორც ფინანსური ისე მატერიალური საშუალებებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის 01 იანვრიდან ძალაში შევიდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსების, კერძოდ დღგ-ს განაწილების ახალი წესი, რამაც საშუალება მოგვცა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო წლიური ბიუჯეტი. ეხლა მიდის მსჯელობა საშემოსავლო გადასახადის პროპორციულად განაწილების პრინციპის შესახებ, რაც კიდევ უფრო მოგვცემს საშუალებას ბიუჯეტი იყოს უფრო მზარდი - აღნიშნა შუქრი თურმანიძემ.

  საკრებულოს წევრებმა სხდომაზე მოისმინეს მოქალაქე დავით ანანიძის მიერ წარდგენილ ელექტრონულ პეტიციაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წელს ზვარის ადმინისტრაციულ ცენტრში ეკლესიის მიმდებარედ ტერიტორია კეთილ მოეწყობა და განთავსდება დასასვენებელი სკვერი.სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს.

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილიებით ქედისმუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორ ნორმატიულ აქტზე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/02 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 25 იანვარს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/02 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები