ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/08 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/08 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 14 ივნისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/08 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები.

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები განიხილეს (RU)

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები განიხილეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიმდინარე წლის 31 მაისს გამართული მორიგ №01-06/07 სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცა მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული 11 ერთეული საცხოვრებელი ბინა, რომელსაც კანონმდებლობის შესაბამისად წინ ერთვოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის №1276/02 წერილი/მომართვა, მიღებული გადაწყვეტილებით და სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდგომ მოხდება ზემოთ აღნიშნულ 11 ერთეულ საცხოვრებელ ბინების, შემდგომში იქ მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკუთრებაში რეგისტრაცია.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/07 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 31 მაისის დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/07 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).

საკრებულოს საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ იმსჯელეს,  (RU)

საკრებულოს საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ იმსჯელეს, (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიამ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის - ზეპირი დავალებისა და გასაუბრების ქულების განხილვის, საბოლოო შედეგების შეჯამების, გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენის და დანიშვნის მქონე პირისათვის (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის) დასანიშნად წარდგენის შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის შეფასების ეტაპის შესახებ იმსჯელა (RU)

საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიამ კონკურსის შეფასების ეტაპის შესახებ იმსჯელა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის №3 სხდომაზე „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 04 აპრილის №40 ბრძანებით საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად დახურული კონკურსის შეფასების ეტაპის (ზეპირი დავალება) ჩატარებისა და შედეგების შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომაზე განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს (RU)

საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის სხდომაზე განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის N2 სხდომზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული დახურული კონკურსის პირველი ეტაპის - განცხადების გადარჩევის შედეგების თაობაზე იმსჯელეს.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/06 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 30 მაისს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/06 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

საკრებულომ ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულომ ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო (RU)

საკრებულომ ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების ადგილების, მარეგულირებელი ნორმების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 1 მარტს დღის 12:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/03 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 22 თებერვალს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/03 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები