ანონსი - საკრებულოს N01-06/18 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/18 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/18 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 28 დეკემბერს, 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. 
მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.
იხილეთ დღის წერიგი და საკითხები

 

 

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/17 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/17 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. 
მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო (RU)

მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს ქედის მერმა საკრებულოს 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა განსახილველად.

დაინტერესებულ პირებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ გამოქვეყნებიდან 2020 წლის 23 ნოემბრის დღის 18:00 საათამდე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატსი.

საკრებულომ კომისიებში განხილვების შემდგომ ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნებითურთ მერს 25 ნოემბრამდე უნდა დაუბრუნოს.

 

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/14 მორიგი სხდომა გაიმართება 2020 წლის 6 ნოემბერს, 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი

 

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/13 მორიგი სხდომა გაიმართება 2020 წლის 12 ოქტომბერს, 11:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი

 

რიგგარეშე სხდომა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (RU)

რიგგარეშე სხდომა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (RU)

2020 წლის 20 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ №01-06/10 რიგგარეშე სხდომაზე 3 საკითხი განიხილა. საკრებულომ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ იმსჯელა.

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ანონსი - საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/10 რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 20 აგვისტოს, 11:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მისამართი: დაბა ქედა, მ.კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული.

იხილეთ დღის წესრიგი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/05 მორიგი სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 19 მაისს 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/05 მორიგი სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სააქტო დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (RU)

მიმდინარე წლის 31 მარტს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №01-06/04 რიგგარეშე სხდომა (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი).
დღის წესრიგი და საკითხები