ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი (RU)

დავით თედორაძე

ტელ: 0 425 25 00 18

მობ: 599 85 12 85

ელ-ფოსტა: dato.tedo@gmail.com