ეკატერინე ქაჯაია (RU)

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

ნათია ბარამიძე (RU)

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 16

მამია გვარიშვილი (RU)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

ტელ.: 0 425 25 00 16