თემურ ავალიანი


არჩევის ფორმა: პროპორციული წესით
დაბადების თარიღი: 1961 წლის 10 ივლისი.
განათლება: 1980-1985 წწ: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი/ფილოფოგი.

1988-1991 წწ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგი, მეცნიერებათა კანდიდატი.

ელ. ფოსტა: temuriavaliani@mail.ru
ტელეფონი: 599 94 03 11

საქმიანობა: 2014 წლიდან – ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია:
1985 წლიდან 1988 წლამდე ქედის რაიონის ცხმორისის საშუალო სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

1985 წლიდან 2006 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი/უფროსი მასწავლებელი;

2004 წლიდან 2005 წლამდე ბსუ-ს ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი;

2005 წლიდან 2008 წლამდე ბსუ-ს სასწავლო-მეთოდური სამმართველოს უფროსი;

2006 წლიდან დღემდე ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

2008 წელიდან დღემდე ბსუ-ს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის კოორდინატორი;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.