სიახლეები

განცხადება title=

განცხადება

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ერთი ერთეული მოძრავი ქონების ავტომანქანა UAZ 396259 (სპეციალური) სახ. ნომრით GG-871-TT უპირობო ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

ინდორმაცია    პირობები

სხვა სიახლეები