ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - II ცვლილება (გაუქმებულია)
(პროგრამები და ქვეპროგრამებ II ცვლილება (გაუქმებული))

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - I ცვლილება (გაუქმებულია)
(პროგრამები და ქვეპროგრამებ - I ცვლილება (გაუქმებულია))

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)
(პროგრამები და ქვეპროგრამები (გაუქმებულია))

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - IV ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - III ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - II ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - I ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება III (გაუქმებული)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)