2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის - I ცვლილება
(დანართი №1 და დანართი №2 - I ცვლილება)
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - (გაუქმებული)

2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - II ცვლილება (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამებ - II ცვლილება (გაუქმებული))
2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - I ცვლილება (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამებ - I ცვლილება (გაუქმებული))
2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)
(ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამები (გაუქმებული))

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - IV ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - III ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - II ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - I ცვლილება (გაუქმებული)
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება III (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებული)
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებული)
2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებული)
2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებული)