ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

თავმჯდომარე - არჩილ გორგილაძე

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება''

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: კარლო თურმანიძე

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: მამუკა გოგოლიშვილი

წევრი: ამირან ცინცაძე

წევრი: რომან დავითაძე

წევრი: რეზო თურმანიძე

წევრი: ამირან დევაძე

წევრი: შუქრი თურმანიძე

წევრი: გოჩა გორგილაძე

წევრი: სილოვან ბერიძე

წევრი: ზურაბ თავდგირიძე

წევრი: ოთარ ხარაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

თავმჯდომარე - ვაჟა ბოლქვაძე

ფრაქცია ''ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა''

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე: ბაქარ ბარამიძე 

წევრი: რამინ ბერიძე