დავით ვაშაყმაძე - ვაჟა-ფშაველას ქ. 6, 2 ოთახი - 7 ადგილი. მობ: 557 92 68 64

ნაზი სურმანიძე - რუსთაველის ქ. 24, 5 ოთახი - 7 ადგილი. მობ: 555 91 50 99

ჟუჟუნა შარაბიძე - ვაჟა-ფშაველას ქ. 1 ჩიხი N1, 4 ოთახი - 6 ადგილი. ტელ. 0425 25 05 30, 599 24 28 51

ვაჟა აბულაძე - რუსთაველის ქ. 24, 3 ოთახი - 6 ადგილი. ტელ. 0 790 92 07 42, 551 08 86 41