ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანომ - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ მორიგი სხდომა გამართა.

საბჭომ სახალხო ფესტივალის - ,,შემოდგომა ქედაში - 2019" -ის ფარგლებში მისანიჭებელი წოდების ,,საპატიო ქედელის" კანდიდატურებზე იმსჯელა.

იხილეთ ოქმი