ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - ,,სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო"-მ საინფორმაციო კამპანია ამჯერად, დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართა.

საბჭოს წევრები მოსახლეობას შეხვდნენ და ადგილობრივებს საბჭოს ფუნქციები, მიზნები და ამოცანები გააცნეს.