ქედის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობის
ა ნ გ ა რ ი შ ი

2020 წელი ძირითადად მიეძღვნა ახალ კორონავირუსთან - COVID-19 ბრძოლას. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში დაგეგმილი ბევრი პროგრამა თუ პროექტი, გადაეწყო სოციალური მიმართულებით, არ შეჩერებულა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში. აღსანიშნავია, მოქალაქეთა ჩართულობის მზარდი ტემპი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და წარმატებით განხორციელებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა დაბასა და დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობის მაღალი სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობა.