დღეს მონაწილეობითი საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი თავმჯდომარეობდა.

საბჭოს წევრებმა სხდომაზე კენჭისყრის პროცედურები და საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. დაამტკიცდა სამოქმედო გეგმა და ჩამოყალიბდა სპეციალური კომისია.

სხდომის დასასრულს, აღინიშნა რომ ნებისმიერი პროცესი უნდა შეესაბამებოდეს COVID-19-ის ფარგლებში გაცემულ ყველა რეკომენდაციას და იდეების კენჭისყრა შესაბამისი პროცედურების დაცვით უნდა წარიმართოს.