ქედის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის კომუნიკაციის სტრატეგია განახლებულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“ - მხარდაჭერით, ქედის მუნიპალიტეტის კომუნიკაციის სტრატეგიაზე მუშაობის ფარგლებში და აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთავარი საკომუნიკაციო სტრატეგიის ნაწილს.

დოკუმენტზე მუშაობისას, ასევე, გათვალისწინებული იქნა 2020-2021 წელს ქედაში განხორცილებული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში მიღებული გამოცდილება, საინფორმაციო კამპანიით მიღწეული შედეგები, ხელისშემშლელი ფაქტორები, გამოწვევები, პროგრამის განხორციელებისას გამოვლენილი ხარვეზები და მონაწილე მხარეების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები.


პროგრამა „მოქალაქეთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში“, ქედაში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში დაინერგა და მისი მიზანია, მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.

იხილეთ კომუნიკაციის სტრატეგია