პროგრამის ფარგლებში - ,,მოქალაქეთა მონაწილეობა ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში", იდეების მიღება 20 ივლისს დასრულდა.

სულ შემოსულია 13 იდეა. მათ შორის: 9 დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეულიდან, ხოლო 4 დაბა ქედიდან.

შემოსული იდეები დღეს მონაწილეობითი საბჭოს წევრებმა განიხილეს. საბჭოს ქედის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე თავმჯდომარეობდა.

იხილეთ შემოსული იდეების რეესტრი