,,მონაწილეობითი ბიუჯეტი-2021" პროგრამის ფარგლებში, გადასული იდეების კენჭისყრის პროცესი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გაიმართება 2, 3 და 4 ივლისს

იხილეთ გადასული იდეები:

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეული

დაბა ქედა , სოფელი აქუცა , სოფელი შევაბური , სოფელი ორცვა , სოფელი არსენაული , სოფელი ძენწმანი , სოფელი კორომხეთი , სოფელი ცხემნა , სოფელი ზენდიდი , სოფელი ხუნკუდა , სოფელი გულები.

პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი პირველი მაისი, სოფელი კოლოტაური , სოფელი ზედა აგარა, სოფელი ქვედა აგარა .

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი ზედა მახუნცეთი , სოფელი ქვედა მახუნცეთი , სოფელი ზედა ბზუბზუ , სოფელი ქვედა ბზუბზუ , სოფელი მილისი , სოფელი ნამლისევი , სოფელი უჩხითი , სოფელი ქოსოფელი , სოფელი ზუნდაგა .

დოლოგნის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი დოლოგანი , სოფელი ჭინკაძეები , სოფელი ჭალახმელა .

ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი ოქტომბერი , სოფელი გოგინიძეები , სოფელი კუჭულა , სოფელი მეძიბნა , სოფელი აგოთა .

მერისის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი მერისი, სოფელი გარეტყე, სოფელი გუნდაური, სოფელი ინაშარიძეები, სოფელი ნამონასტრევი , სოფელი სილიბაური , სოფელი სიხალიძეები .

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი ზვარე, სოფელი ზესოფელი, სოფელი ვაიო, სოფელი კვაშტა, სოფელი სირაბიძეები.

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი წონიარისი, სოფელი ვარჯანისი, სოფელი სასადილოყელი, სოფელი აბუქეთა, სოფელი კანტაური, სოფელი ტიბეთა, სოფელი საბადური.

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი ცხმორისი, სოფელი ახო, სოფელი ჩეტკიძეები, სოფელი გეგელიძეები, სოფელი გობრონეთი, სოფელი კოკოტაური.

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი დანდალო, სოფელი ბალაძეები, სოფელი გოგიაშვილები, სოფელი მოსიაშვილები, სოფელი ტაკიძეები, სოფელი ხარაულა, სოფელი ჯალაბაშვილები.

იხილეთ კენჭისყრისთვის გამოყოფილი უბნების მისამართები

გახსოვდეთ, რომ კენჭისყრის პროცესში, მოქალაქეთა გამოცხადების მინამალური ზღვარი 20%-ია.

მოდი იდეების კენჭისყრაზე და ხმა მიეცი შენთვის სასურველ პროექტს!

გახადე შენი გარემო უკეთესი!