ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში N01-06/24 რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს 19 წევრი ესწრებოდა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე უძღვებოდა.
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი განიხილეს და დადებითად გადაწყვიტეს. მომავალი წლის ფინასური დოკუმენტი სულ 8 142 700 ლარით განისაზღვრა, მასში ასახული ყველა ის გამოწვევა, რომელიც დგას მუნიციპალიტეტის წინაშე.
ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი