ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მორიგი N01-06/22 სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს 18 წევრი ესწრებოდა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ანანიძე უზღვებოდა.
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2016 წელს (01.01.2016 - 30.09.2016) გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში მოსმენეს, რომელიც საკრებულოს უმრავლესობის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული.