ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები.