მიმდინარე წლის 23 დეკემებერს გაიმართა ქედის მუინიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე (გასაუბრება) ეტაპი. გასაუბრებაზე 19 კანდიდატიდან გამოცხადდა 8 კონკურსანტი.

კონკურსანტები, რომლებსაც განაცხადი გაკეთებული ქონდათ მთავრის სპეციალისტის სხვადსხვა ვაკანტურ თანამდებობაზე ადმინისტრაციულ ერთეულში, კონკურისის მესამე ეორე ეტაპზე - გასაუბრებაზე, შეფასდა ერთი და იგივე ქულით ყველა ვაკანსიისათვის. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპის - გასაუბრების დროს მიღებული ქულების ჯამი განისაზღვრა შემდეგი ოდენობით:
კონკურსის მესამე ეტაპის შედეგები.