დღეს, ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა.

სხდომას გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე ხელმძღვანელობდა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები ესწრებოდნენ.

სხდომაზე, დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები განიხილეს:

გენდერული თანასწორობის საბჭოს პესონალური შემადგენლობის ფორმირება;

მიმდინარე წელში კვარტლების მიხდევით დაგეგმილი და განსახორციელებელი ღონისძიებები.

საბჭოს წევრებმა, შეხვედრაზე განიხილეს პროგრამის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას.

საბჭოს სხდომაზე დაიგეგმა პირველ კვარტალში განსახორციელებელი აქტივობები.