ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N01-06/04 მორიგი სხდომა გაიმართება 2024 წლის 29 მარტს 12:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში. მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. N3, ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.

დღის წესრიგი და საკითხები