ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალთა ოთახის მიზნობრივი პროგრამის ,,ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ფარგლებში, საინფორმაციო შეხვედრები მერისის, ოქტომბრის, დოლოგნისა და მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაიმართა.

შეხვედრას ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თამჯდომარე ამირან ცინცაძე, საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე და კომისიის წევრები უძღვებოდნენ, რომლებმაც ისაუბრეს პროგრამის არსსა და მნიშვნელობაზე.

შეგახსენებთ, რომ პროგრამის ბიუჯეტი მიმდინარე წელს 30 000 ლარია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა გაძლიერებას, ძლიერი მხარეების წახალისებას, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობას და სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობას.