დღეს, ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საკონკურსო კომისიის მეორე სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე იმედა ვასაძე ხელმძღვანელობდა.

პროგრამის ფარგლებში სულ 21 გნაცხადი შემოვიდა. კომისიის წევრებმა იდეები განიხილეს და იმსჯელეს პროგრამის პრიორიტეტულ მიმართულებებთან შესაბამისობაზე.

კომისია უახლოეს დღეებში განახორცილებს იდეის ავტორებთან ადგილზე მონიტორინგს, რომლის შესახებ ბენეფიციარებს წინასწარ ეცნობებათ.

პროგრამის განხორციელების მიზანია ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება და ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის წახალისება, ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობა და მეწარმე ქალების რაოდენობის გაზრდა, რაც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.