დღეს, "ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში, პროექტის დეტალების დაზუსტების მიზნით ბენეფიციარებთან გასაუბრება გაიმართა.

პროექტები განიხილება როგორც პრიორიტეტების, ასევე კანონმდებლობასთან შესაბამისობის გათვალისწინებით.
კონკურსის IV ეტაპია - ქვეპროგრამის განაცხადის დამტკიცება/ხელშეკრულების გაფორმება: პროექტები, რომლებიც დადებით შეფასებას მიიღებს და წარმატებით გაივლის გასაუბრებისა და მონიტორინგის ეტაპს საკონკურსო განაცხადი დამტკიცებულად ჩაითვლება, რომლის საფუძველზეც კომისია რეკომენდაციით მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს შესაბამისი ხელშეკრულების დასადებად.
"ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში გამართულ სხდომას მერის პირველი მოადგილე იმედა ვასაძე უძღვებოდა.