ქედის მუნიციპალიტეტში, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა - შეფასების საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა, სხდომას მერის პირველი მაოდგილე იმედა ვასაძე ხელმძღვანელობდა. სხდომაზე საკონკურსო კომისიის მუშაობის წესი განიხილეს.

პროგრამის განხორციელების მიზანია ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება და ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის წახალისება, ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობა და მეწარმე ქალების რაოდენობის გაზრდა, რაც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

ქვეპროგრამა