დავით სირაბიძე


„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"


არჩევის ფორმა: პროპორციული წესით.
დაბადების თარიღი:
1996 წლის 22 დეკემბერი.
განათლება: 2015-2019 წწ: ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
2020 წლიდან დღემდე ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - საჯარო სამართალი (მაგისტრატურა).

ელ. ფოსტა: Sirabidzedavit@gmail.com
ტელეფონი: 558 54 20 33

საქმიანობა: 2021 წელი - ა/ო ,,თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი”;
2021 წლის 03 დეკემბრიდან – ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარე.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი.