საკრებულოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები


მდივან-რეფერანტი - ნესტან ბერიძე

დამხმარე სპეციალისტი საკრებულოს კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით - თეონა ჯინჭარაძე

მძღოლი - ირაკლი დიასამიძე

დამლაგებელი - ცირა ტაკიძე

ოპერატორი - დავით სურმანიძე